Zdrowie

Czy szczepić się przed wyjazdem do Hiszpanii?

Hiszpania to kraj bezpieczny jeśli bierzemy pod uwagę zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne.

W zależności od charakteru pobytu zalecane są następujące szczepienia profilaktyczne:

W Z W – B- Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B

B T P – Błonica, Tężec, Polio

Hiszpańska opieka zdrowotna

Jeżeli chcemy korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w Hiszpanii musimy przed wyjazdem postarać się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ.
Z opieki można korzystać w przychodniach i szpitalach.
Najlepiej wykupić w kraju także dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, gdyż nie obejmuje jej Karta EKUZ.
Leczenie prywatne jest zawsze możliwe ale jest drogie. <u>Prywatna wizyta lekarska kosztuje około 50 EURO. Dobowy pobyt w szpitalu bez badań to koszt około 180 EURO.</u>

Zachęcam także do przeczytania artykułów:
Apteki w Hiszpanii
Ubezpieczenia na wyjazd do Hiszpanii
Zagrożenia i bezpieczeństwo w Hiszpanii

Apteki w Hiszpanii

Apteki działają podobnie jak w Polsce. Są oznaczone zielonym krzyżem, który jest mocno widoczny zwłaszcza w nocy. Czynne są każdego dnia od godz. 10.00 do 20.00 z przerwą od 14.00 do 17.00.W soboty apteki pracują od 10.00 do 14.00. W niedzielę są czynne apteki dyżurne.

Polecam także artykuł:
Hiszpańska opieka zdrowotna
Ubezpieczenia przed wyjazdem do Hiszpanii

Warto także zobaczyć listę artykułów opublikowanych na stronie