Bezpieczeństwo

Ubezpieczenie na wyjazd do Hiszpanii

Uczniowie od lat siedmiu i studenci do lat 30 mogą korzystać z ubezpieczenia poprzez zakupienie karty EURO. Karta ta uprawnia także do innych zniżek.
Dodatkowo studenci mogą zaopatrzyć się w kartę ISIC.

Hiszpańska opieka zdrowotna

Jeżeli chcemy korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w Hiszpanii musimy przed wyjazdem postarać się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ.
Z opieki można korzystać w przychodniach i szpitalach.
Najlepiej wykupić w kraju także dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, gdyż nie obejmuje jej Karta EKUZ.
Leczenie prywatne jest zawsze możliwe ale jest drogie. <u>Prywatna wizyta lekarska kosztuje około 50 EURO. Dobowy pobyt w szpitalu bez badań to koszt około 180 EURO.</u>

Zachęcam także do przeczytania artykułów:
Apteki w Hiszpanii
Ubezpieczenia na wyjazd do Hiszpanii
Zagrożenia i bezpieczeństwo w Hiszpanii

Zagrożenia i bezpieczeństwo w Hiszpanii

Hiszpania to bezpieczny kraj, nie stanowi żadnego zagrożenia dla turystów.
Trzeba jednak uważać na słońce w wakacyjnych miesiącach. Najlepiej między 12.00 a 18.00 nie korzystać z opalania. Trzeba pamiętać o odpowiednim nakryciu głowy, stosowaniu kremów z filtrami i piciu dużej ilości wody.